Sołectwo

W tej zakładce chcielibyśmy przybliżyć Wam znaną i może mniej znaną historię naszego sołectwa Popielowa.Wszystkie informacje zostały spisane na podstawie pracy magisterskiej mieszkanki Popielowa(serdecznie dziękujemy za jej udostępnienie).Zdjęcia dotyczące histori dostępne w naszej galerii.Na początek:

HERB POPIELOWA

Rada Gminy 3 lutego 1996 roku zatwierdziła Herb Gminy Popielów.Herb podzielony jest na trzy części.W centralnym punkcie,na tle pasma gruntu rolnego(kolor brazowy)łąki(kolor zielony)oraz błękitu horyzontu,umieszczony jest zgodnie z prawda historyczną pług koloru srebrzystego.Pług świadczy o trdycjii aktualności rolnictwa w gminie.W górnej części herbu znajduje się skośna kratka na przemian koloru żółtego i niebieskiego z zawieszonym krzyżem chrześcijańskim.Górny fagment herbu symbolizuje głęboko zakorzenioną tradycję chrześcijańską na terenie gminy.Kolor żółty i niebieski to kolory chrześcijański i śląski.Dolna częśc herbu to fragment muru z czerwonej cegły, na którym widnieje rok 1286-rok pierwszego zapisu o Popielowie oraz biały gołąb w locie.Mur z czerwonej cegły przypomina nam gwałtowny rozkwit techniki i budownictwa murowanego w naszym rejonie,kiedy to nasze wioski zmieniły się z zabudowy drewnianej  ze strzechą słomianą,na murowaną,z cegły-działo się to na przełomie XVlll I XlX wieku.Czerwona cegła nawiązuje do powstania cegielni w Popielowie,której właścicielem był Kania,zwany "Jasiczek".Pomnikami tej cegły mogą być do dziś wybudowane kościoły w Popielowie,Karłowicach i Lubienii.Natomiast znajdujący się napis-data 1286-oznacza historyczne powstanie Popielowa.Fruwający gołąb przypomina pokojowe i zgodne współżycie różnych grup ludności,mieszkańców naszej gminy po roku 1945.

Trochę historii

Wieś Popielów położona jest 20 km. w kierunku północno-zach.od Opola.Popielów położony jest w środku pomiędzy Opolem i Brzegiem.Nazwę wsi Popielów a także Popelow,Popelob lub Popelaw spotyka się w wielu dokumentach.Wieś po raz pierwszy w żródłach zapisana została w 1286 roku,jako Popelov.Według kroniki ks.Nerlicha, Popielów nie pochodzi od słowa "popiół" (jak kiedyś uważano),gdyż wtedy byłaby nazwa "Popiołów",ale pochodzi od imienia"Popiel",imienia często spotykanego w zamierzchłych czasach.Kim był człowiek,który nadał nazwę tej osadzie ,nie wiadomo.Jedno jest pewne ,sama nazwa wskazywała,że była to osada założona znacznie wcześniej niż o niej napisano.Okolica Popielowa należała do stosunkowo wczesnie zaludnionych,gdyż archeologowie znależli w sąsiednich Siołkowicach ślady pobytu człowieka już w neolicie-młodszej epoce kamiennej.

W  epoce brązu teren ten był zaliczany do gęściej zaludnionych.Osiedlaniu się ludzi sprzyjały dwa czynniki:rzeka Odra i gleba.Odra dostarczała osadom wody,była droga transportową oraz miejscem połowu ryb,ponadto wskutek rzeki i naniesieniu mułu rzecznego,gleba nad rzeka odznaczała się większą żyznością niż okoliczne piaski.

Popielów był w pierwszej połowie XIV wieku wsią książęcą.Lokacja wprowadziła ustrój sołecki.Sołtys zastępował księcia na wsi i w jego imieniu rządził lokalną społecznością i z tego tytułu otrzymywał większe niż inni mieszkańcy wsi prawa,określone w dokumencie z 1304r.Wieś chłopska była drewniana,dlatego z owych czasów do dziś nic z niej nie zostało.

 Osobnym rozdziałem była gospodarka leśna.Gęste lasy,w których spotykano i wilki i niedżwiedzie,położone w dużym kompleksie nad Odrą,Stobrawą i Budkowiczanką stwarzały korzystne warunki wywozu drewna.Dla prowadzenia handlu drewnem,powołano w 1577 roku w Popielowie,tzw.Holz Amt-urząd cesarski nadzorujący spław drewna,zaś w 1558 roku,w obecnej Popielowskiej Kolonii(Klinku),ustanowiono komórkę celną-Kaiserliches Zollhaus.

W 1740 roku rozpoczęła sie wojna o Śląsk między królem pruskim Fryderykiem II Hohenzoller nem a Marią Teresą.Wwyniku trzech wojen śląskich toczonych od 1740 do 1756 roku,Śląsk stał się dzielnicą pruską.Prusacyzajęli się przede wszystkim gospodarką.Stopniowo administracja pruska dążyła do zasiedlenia pustych gospodarstw,a gdy to zakończono,rozpoczętoproces kolonizacji,tzw.fryderycjańskiej.W jej efekcie w bespośrednim sąsiedztwie Popielowa powstały trzy nowe osady: Kaniów(1777r),Lubienia(1776r)i Nowe Siołkowice(1788r)

Od 1817 roku miał Popielów na miejscu starej ,drewnianej szkoły budynek murowany,pokryty gontem.Wniej urzędował jako pierwszy kierownik szkoły nauczyciel Walenty Laksy.Szkoła ta służyła do roku 1901,kiedy to postawiono obecny budynek szkoły.

Na początku XX wieku wybudowano linię kolejową przebiegającą przez Popielów.Połączyła ona wieś z Opolem i Wrocławiem.

Pierwsza wojna światowa spowodowała masowy pobór młodzieży do wojska.Zfrontów przychodziły wieści o poległych za "cesarza i ojczyznę".Listę poległych zawiera tablica na pomniku wzniesionym w latach dwudziestych,a usytuowana niedaleko kościoła parafialnego.

16 sierpnia 1938 roku rozpoczęła się budowa mostu nad Odrą i ukończona została w pierwszej połowie pażdziernika 1934 roku.14 pażdziernika 1934 roku most został oddany do użytku przez prezydenta Śląska Helmuta Brucknera.Liczba zatrudnionych mężczyzn przy budowie mostu wyniosła 666,koszty budowy określono na 1 milion marek.Długość mostu powodziowego wynosiła 30 metrów,długość mostu głównego 325,2 metra.Most był szeroki na 9 metrów:6 metrów dla przejazdów powozowych i 1,5 dla pieszych.Po lewej stronie Odry ,za mostem,znajduje się pomnik ku czci poległych żołnierzy Armii Radzieckiej. Tu na tej lini,nastąpiła od strony debowego lasu przeprawa Armii Radzieckiej przez Odrę przy czym wojska radzieckie poniosły bardzo dotkliwe straty.Zginęło wówczas około 40 tysięcy żołnierzy.

W niewielkiej odległości od Popielowskiej Koloni, w dębowym lesie łęgowym znajduje się znany,wiekowy "dąb Klary".Został nazwany imieniem córki bogatego hrabiego,prześladowanej przez nieprzyjaciół i swego ojca,która znalazła pod dębem wieczny spoczynek.Odrzewie istnieje wiele legend i opowieści.Dąb rósł parę setek lat i widział niejedną dolę i niedolę,cieszył się ptakami, które chętnie przebywały w lesie ,swoje gniazda miały tam teżbociany.Cieszył się widokiem wartkiej Odry, będącej jeszcze kiedyś bardziej zasłużoną drogą handlową.W okresie kiedy Szwedzi napadali na pobliskie miejscowości i plądrowali okolice, dawał schronienie w swojej koronie wielu ludziom.Był też świadkie jak wielu młodych swoje"ja"przyrzekało,często znaki czyniąc na korze dębu,na pamiątkę.Był świadkiem tragedii rodziny mieszkającej na śluzie Zawada, kiedy to dwójka dzieci gospodarzy wpadła do Odry, a ich matka,sama nie potrafiąc pływać,utonęła razem z dziećmi.Pod drzewem tym para narzeczonych,dzieci dwóch wrogów,przysięgała sobie miłość.Ojciec dziewczyny, śledząc młodych,najpierw zabił córkę,póżniej narzczonego,a na koniec sam sobie wbił nóż w piersi.Inna legenda głosi,że dwójka dzieci,chcąc rodzicom nazbierać jagód,znalazła się w lesie podczas burzy,schroniła się pod dębem i zginęła od uderzenia piorunem.Jeszcze inna legenda opowiada o kamieniu leżącym pomiędzy Popielowem a Wielopolem.Dwaj bracia Franciszek i Józef Janitz,dostali od ojca pole do podziału.Jednemu z nich wydawało się ,że za mało otrzymałi kamień przesunął.Gdy drugi to zauważył brata zabił.Dąb ten mający obwód 665 cm jest ulubionym miejscem wycieczkowym z bliska i z daleka.

W 1997 roku Popielów a także inne miejscowości naszej gminy ,a także województwa nawiedziła tzw.powódż tysiąclecia.Wzbudziła ona wśród mieszkańców psjychozę lęku,wywołaną jej natężeniem i powstałymi szkodami.Zalane zostały część Siołkowic Starych,Kolonia Popielowska,Wielopole,częśc Popielowa,Rybna,Stare Kolnie i Stobrawa.W gminie Popielów zalane zostało 7 660ha,tj. 43,63% powierzchni gminy dwunastu sołectw.


Współcześnie Popielów jest miejscowością bardzo ładną i zadbaną.Znajduje się tu Urząd Gminy,Szkoła Podstawowa,przedszkole ,Ośrodek Zdrowia,apteka, bank i stacja benzynowa.

Kościół p.w.Królowej Aniołów

Już przed rokiem 1345,gmina miała własny kościół parafialny.Parafia ta miała dwa łany pola (około 33ha gruntów) i istniała do wojny 30-letniej.W czasie tej wojny (1618-1645),ludność Popielowa została tak wyniszczona ,że po pokoju wersalskim nie była w stanie utrzymać własnego księdza.Parafia przestała istnieć po conajmniej 350 latach działalności.

W roku 1654 objeżdżała te tereny komisja mieszana,złożona z przedstawicieli cesarza oraz biskupa wrocławskiego.Jej zadaniem było tworzyć nowe parafie,a podupadłe łączyć w jednostki zdolne prowadzić pracę duszpasterską.

Nędza i wojna 30-letnia złączyła Popielów i Siołkowice na okres 230 lat w jedną parafię.Po pożarze kościoła siołkowickiego w 1822roku,aż do czasu wybudowania nowego kościoła,nabożeeństwa odbywały się najczęściej w Popielowie.W1883 roku parafia Siołkowice została rozdzielona i utworzono parafię Popielów.Mały ,drewniany kościółek nie mógł pomieścić wszystkich wiernych.Dlatego 7 maja 1884 roku Rada Parafialna wraz z pierwszym proboszczem Karolem Nerlichem(1884-1896)podjęła trud budowy nowej świątyni.W roku 1887 stary drewniany kościół został rozebrany ,przeniesiony na cmentarz i postawiony na nowo.Był to drewniany kościół pod wezwaniem św.Andrzeja Apostoła.20 listopada 1887 roku uroczyście poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół.Budowa trwała blisko dwa lata.8 pażdziernika 1889 roku odbyła się uroczysta konsekracja nowego kościoła.Wgłównym ołtarzu umieszczono malowany na desce zabytkowy obraz Matki  Boskiej Królowej Aniołów.

27  czerwca 1917 roku zabrano na cele wojenne dwa dzwony.Trzeci zabytkowy zostawiono.W tym też roku zabrano metalowe piszczałki z organów parafialnego kościoła i z cmentarnego też,na cele wojenne.W 1927 roku za datki złożone przez mieszkańców Popielowa zakupiono nowe dzwony,które w 1942 roku ponownie zabrano na cele wojenne.W 1945 roku podczas przejścia frontu,kościół bardzo ucierpiał.Zostały zniszczone witraże,został również uszkodzony dach.Obraz Matki Boskiej i kościelne figury podziurawiono kulami,spłonęła również plebania.W 1966 roku sprowadzono do kościoła nowe dzwony.W 1966 roku urządzono na placu kościelnym "Kącik Fatimski"Na prelomie lat 1980-1990 kościół parafialny został odrestaurowany. 

partnerzy partnerzy