Walne zebrania

20 marca 2013 o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze.
Jeżeli w pierwszym terminie przewidziana w statusie liczba członków nie zbierze się ustala się drugi termin na 20 marca 2013 r o godz. 17.30 wówczas głosowanie jest ważne większością głosów.
Plan zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności zarządu.
2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
3.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności.
4. Uchwała - Udzielenie absolutorium dla zarządu
5.Wprowadzenie zmian w statucie:
- zmiana adresu siedziby
- aktualizacja liczby członków
- sprawa działalności nieodpłatnej
6.Wybory zarządu-jawne lub tajne(decyzja członków)
7.Plan działania na rok 2013
8.Składki członkowskie

partnerzy partnerzy